Функції ТАХЕОМЕТРА!!!!

7-25-2019

Показано, що функціональна обмеженість зеніт — приладів і поява сучасних високоточних електронних тахеометрів повинні призвести до витіснення перших останніми в геодезичних роботах по вертикальному проекції осьових точок будівель і споруд. Спеціальні досліди і практичні роботи УП довели, що електронний тахеометр, з компенсатором малих нахилів та призмової зенітної насадкою на окуляр, у відповідності зі своєю конструкцією може застосовуватися як прилад вертикального проектування під час встановлення візирної осі зорової труби в зафіксоване вертикальне положення. Для виключення похибки центрування обидва приладу послідовно встановлювали на одній і тій же підставці через спеціально виготовлене адаптивне пристрій. Розбіжність положення на палетці остаточних проекції точок, отриманих двома приладами, склало 1, 2 мм, що свідчить про практичну равноточности використаних зеніт — приладу і тахеометра функції вертикального проектування. Додаткова перевага електронного тахеометра перед спеціальними приладами вертикального проектування полягає в тому, що в разі деякої неспіввісності геодезичних отворів у міжповерхових перекриттях тахеометр дозволяє, відхиляючись від вертикалі, виконувати винос вихідної точки на монтажний горизонт похилим проектування в точку з плановими координатами, відмінними від координат вихідної у межах видимої площі палетки. Також хочемо вам порекомендувати ngc.com.ua

Така точка може бути позначена пунктирною світлодіодом, поміщеним на палетці. Її просторові полярні і прямокутні координати на горизонтальній площині визначаються кутовими вимірюваннями з відліками по обох угломерным колам електронного тахеометра і висотою проектування. Виробнича практика і проведені експерименти привели до наступних висновків. Сучасний електронний тахеометр, з окулярною насадкою для візування зорової трубою в зенітному напрямку, можна і слід ефективно використовувати для вертикального проектування точок внутрішньої геодезичної основи споруджуваного будівлі або споруди. Названий прилад забезпечує перенесення точок координатної основи на монтажний горизонт не тільки по вертикалі, але і з нахилом проектує променя в межах послідовної видимості отворів у міжповерхових перекриттях, що дозволяє адаптувати траєкторію проектування до конкретних умов її проходження.